1. Lęk
 • w rożnych sytuacjach w moim życiu czuję obawę, skrepowanie, a nawet panikę
 • boję się pewnych sytuacji, chociaż mam poczucie, że mój lęk jest nadmierny i nieuzasadniony
 • doświadczyłem kilku epizodów bardzo dużego lęku, w czasie których obawiałem się o swoje życie
 • w ciągu ostatnich miesięcy ciągle się zamartwiam
 • pojawiają się dziwne myśli, które dokuczają i których nie umiem się pozbyć
 • aby na jakiś czas pozbyć się lęku, muszę powtarzać pewne czynności wiele razy, chociaż wiem, że jednorazowe wykonanie przyniosłoby dobry efekt

2. Smutek, obniżony nastrój
 • ostatnio czuję się smutny i zniechęcony przez większość dnia
 • czynności, które kiedyś lubiłem, przestały sprawiać mi przyjemność
 • mam problemy z koncentracją uwagi
 • pojawiają mi się w głowie myśli o tym, że jestem bezwartościowy, że świat jest zły, że przyszłość jest niepewna lub podobne
 • mój apetyt się zmienił, straciłem lub przybrałem na wadze
 • sen nie daje wypoczynku, budzę się zbyt wcześnie i rano nie mam energii do życia

3. Wahania nastroju, drażliwość
 • mój nastrój zmienia się czasami bardzo szybko -od smutku do poczucia szczęścia bez żadnego wyraźnego powodu, często zmierza ku smutkowi, przygnębieniu, rozdrażnieniu
 • mój nastrój i poczucie własnej wartości jest bardzo niestabilne
 • mam tendencję do widzenia innych i/ lub siebie -albo jako całkowicie dobrych albo całkowicie złych
 • czuję pustkę, gdy jestem sam
 • czasami powoduję kłótnie lub jestem agresywny, wiem że mam problemy z kontrolą złości
 • czasami czuję się bardzo dobrze, myślę wtedy zbyt optymistycznie i zaczynam realizację planów, z którymi potem sobie nie radzę

4. Traumatyczne wydarzenia
 • moje dzieciństwo było bardzo trudne, doświadczyłem wielu bolesnych sytuacji
 • czasami przypomina mi się coś, o czym wolałbym zapomnieć i czuję wtedy lęk
 • gdy spotykam się z rodziną, czuję się źle i nie umiem wtedy być "sobą"
 • byłem ofiarą przemocy domowej lub ze strony rówieśników
 • w moim domu był alkohol, narkotyki, przewlekła choroba lub jedno (lub oboje) z rodziców wykazywało zaburzenia emocjonalne
 • zostałem skrzywdzony, porzucony, zdradzony przez partnera (partnerkę) i nie umiem sobie z tym poradzić
 • obrazy z przeszłości powracają w snach lub na jawie i powodują dyskomfort

Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz psychoterapii, możesz umówić się na konsultację.

Konsultacje:

Pierwsze spotkanie jest zawsze spotkaniem konsultacyjnym. Ustalimy podstawowy problem, z którym się zgłaszasz . Celem tego spotkania jest też ustalenie dalszego sposobu leczenia. Czasem wystarczy samo jedno spotkanie konsultacyjne, często potrzebna jest psychoterapia, a czasami konieczna jest konsultacja psychiatryczna i ewentualne włączenie farmakoterapii. Wspólnie wybierzemy najlepszą metodę postępowania. Jeśli twoje problemy nie będą w zasięgu naszych kompetencji, poinformujemy cię, dokąd powinieneś się zwrócić

Spotkania terapeutyczne (sesje):

psychoterapia indywidualna

Najczęściej jest to spotkanie raz w tygodniu. Spotkanie terapeutyczne trwa 50-55 min. Głównym celem spotkań terapeutycznych jest poprawa funkcjonowania i zmniejszenie subiektywnie odczuwanego dyskomfortu życiowego, czyli będziemy pracować nad tym, żeby żyło ci się lepiej. Konkretne cele ustalisz sam, to znaczy sam wskażesz obszary swojego funkcjonowania, które chcesz zmienić. Nie będziemy sugerować się celami twojej rodziny czy partnerów, ani systemem wartości terapeuty. Ustalimy przypuszczalny czas trwania terapii , wiedząc, że jest związany między innymi z poziomem zaburzeń i długością trwania kłopotów, ale też dostosujemy się do twoich możliwości finansowych i nie będziemy proponować kilkuletniego leczenia, jeśli twoje zasoby finansowe i/lub czasowe będą ograniczone. Na zakończeniu terapii będziemy spodziewać się znacznego polepszenia komfortu życia. Możemy rozstać się wtedy, gdy zrealizujemy nasze cele lub wcześniej, jeśli np. nie będziesz zadowolony z poziomu oferowanej pomocy.

Metoda

"Terapie poznawczo-behawioralne w ogólności, a terapia poznawcza Becka w szczególności należą do najszybciej rozwijających się i najintensywniej badanych orientacji obecnych na współczesnej scenie [...] Ujmijmy to następująco: gdybyśmy musieli zakupić akcje jakiegoś systemu psychoterapii, to w przypadku terapii poznawczej Becka byłaby to inwestycja bezpieczna, gwarantująca tendencję wzrostową przez następnych pięć lat"

James O. Prochaska i John C. Norcross Systemy Psychoterapii, str 405

Posługujemy się metodami psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która dla wielu problemów osobistych jest najszybszą i najskutczniejszą metodą pomocy. Specyfika tej formy terapii polega na tym, że pacjenci i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku, jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące "tu i teraz" - w bieżącym życiu pacjenta.

Opis głównych z założeń tej opcji terapeutycznej oraz potwierdzenie naszych kwalifikacji można znaleźć na stronie

http://www.pttpb.pl/

(A. Huxley)
realizacja: kmitapiotr.pl