Terapia długoterminowa dorosłych - cena uzgadniana indywidualnie.

psychoterapia warszawa psychoterapeuta warszawa

Życie każdego człowieka obfituje w nowe wyzwania, którym niekiedy trudno sprostać, zwłaszcza samodzielnie. Wtedy mogą pojawić się objawy kryzysu osobistego. Jeżeli zdarzyło się to w Twoim życiu, jeżeli czujesz, że jesteś w zbyt trudnym dla Ciebie momencie życia i sprawy dnia codziennego Cię przytłaczają, to pozwól sobie pomóc.

Kiedy podjąć decyzję o udaniu się do psychologa lub psychoterapeuty?
  • Obserwujesz utrzymujące się obniżenie nastroju, poczucie bezsilności. Masz obniżoną samoocenę, negatywnie oceniasz przeszłość i przyszłość. Nie umiesz cieszyć się tym, co do tej pory wydawało się przyjemne.
  • Pogorszyło się Twoje funkcjonowanie w życiu codziennym, zawodowym. Czujesz trudności w koncentracji, spadek motywacji, brak sił. Masz ochotę wycofać się z aktywności społecznej, zawodowej. Nie radzisz sobie ze stresem.
  • Źle sypiasz, zmienił Ci się apetyt, często zamartwiasz się lub płaczesz, a wsparcie bliskich osób nie przynosi ulgi.
  • Masz wrażenie, że "nie panujesz nad emocjami".
  • Odczuwasz problemy w relacjach z bliskimi, trudności wychowawcze z dziećmi, jesteś ciągle zdenerwowany.
  • Przeżywasz powracające lęki, które uniemożliwiają Ci samodzielne pozostawanie w domu, podróżowanie. Wyczuwasz niebezpieczeństwo, mimo że sytuacja wygląda na typową.
  • Powracają uporczywe myśli, nad którymi trudno zapanować i/lub konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, co jest męczące i utrudnia normalne funkcjonowanie.
  • Zdarzyło się w Twoim życiu coś, z czym trudno ci się samodzielnie uporać: zdrada, gwałt, śmierć, choroba lub odejście kogoś bliskiego. Negatywne emocje wciąż się utrzymują, a czas nie leczy ran.
  • Twój związek nie funkcjonuje prawidłowo, ciągle się kłócicie, czujesz, że jesteś źle traktowany przez partnera, nie umiecie się porozumiewać bez gniewu, jedno z was lub oboje myśli o odejściu.

Czy psychoterapeuta i psycholog oznacza to samo?

Nie. Psychoterapeuta jest specjalistą, który dopiero po studiach magisterskich (najczęściej psychologicznych) rozpoczyna wieloletnią naukę zawodu. Dlatego jeżeli chcesz, aby Twoje problemy były rozwiązane możliwie najbardziej skutecznie, wybierz specjalistę który jest certyfikowanym psychoterapeutą. Masz wtedy gwarancję, że proces leczenia przebiegnie prawidłowo. Wszystkie problemy, które są opisane powyżej, psycholog umiałby jedynie rozpoznać, ale nie potrafi ich leczyć.

Czy psychoterapia jest skuteczna? Co mogę uzyskać?

Tak. Przeprowadzono wiele badań na temat skuteczności psychoterapii i szacuje się, ze 70-80 % pacjentów odczuwa znaczną poprawę, Możesz oczekiwać zmniejszenia dokuczliwych objawów, ale także lepszego poznania siebie samego, polepszenia stosunków z innymi ludźmi. nabycia umiejętności radzenia sobie z kłopotami w życiu. Nauczysz się nowych sposobów rozwiązywania problemów a także zajmiesz się przyczynami trudności.

Czy psychoterapia zawsze pomaga?

Nie zawsze. Badania dowodzą, że większość pacjentów uzyskuje korzyści z psychoterapii, ale niektórzy relacjonują , że nie zauważyli żadnych zmian lub ich stan uległ pogorszeniu.
Aby jak najbardziej przybliżyć prawdopodobieństwo sukcesu, dobrze wybierz psychoterapeutę, zwracając uwagę na kompetencje, ale także cechy osobowościowe. Niech to będzie specjalista, w kontakcie z którym dobrze się czujesz. Wymagaj tez od siebie - wiele zależy od Twojej motywacji i zdolności korzystania z nowych doświadczeń. I pamiętaj, że jeśli twoje zaburzenia powinno być leczone głównie farmakologiczne to w takim przypadku psychoterapia może pełnić jedynie rolę wspierającą.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj psychoterapii?

W Polsce istnieje kilkanaście towarzystw i instytutów zrzeszających psychoterapeutów, jedne mniej, drugie bardziej znane szerszemu ogółowi. Z pewnością nie ma jednej psychoterapii pomocnej dla wszystkich pacjentów, chociaż oczywiście przedstawiciele każdej modalności chwalą swój rodzaj pracy i własne kwalifikacje. . Można się w tym zagubić. Dlatego zamiast wnikliwie studiować zasady pracy w poszczególnych modalnościach psychoterapii, spróbuj na początek wybrać tego psychologa - psychoterapeutę, w obecności której poczujesz się dobrze, bezpiecznie. Zapytaj znajomych, członków rodziny, lekarza i poproś ich o wskazanie zaufanego psychologa. Umów się na konsultacje. Jeżeli konsultujący Cię psychoterapeuta uzna, że inna forma pomocy będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia, jest zobowiązany Ci to powiedzieć.

Czy psychoterapia poznawczo-behawioralna to dobry wybór?

Z pewnością tak. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to całościowy system psychoterapii obejmujący wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania, psychopatologii, terapii i empirycznej weryfikacji skuteczności leczenia. Zalecane jest stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej wobec każdej osoby, u której rozpoznano zaburzenia lękowe czy depresję, ponieważ oddziaływania terapeutyczne w istotny sposób sprzyjają powrotowi do zdrowia. Psychiatrzy, kierując na psychoterapię, najczęściej zalecają terapią poznawczo-behawioralną.

Czy wszystko co powiem u psychologa jest objęte tajemnicą?

Pamiętaj, że masz prawo do dyskrecji. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa stwierdza, że psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Podobnie stanowi Kodeks Etyczny Psychoterapeuty: cyt. "Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia tub zdrowia innych lub życia pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich".

Zapraszamy również do dołączenia do naszego projektu na Facebook-u,
promującego zdrowie psychiczne, psychoterapię i uważne życie.

Znajdź nas w Google+

depresja warszawa
(przysłowie tybetańskie)

realizacja: kmitapiotr.pl