• Wizyty domowe (60 min) - 200 zł
  • Badania psychologiczne inteligencji metodą Wechslera -180 zł
  • Inne badania - cena do uzgodnienia
  • Opinie psychologiczne (do sądu, szkół i inne) -100-250 zł

Opinie wydajemy w czasie do 6 miesięcy od zakończenia terapii.

Ceny promocyjne

  • Terapia długoterminowa - możliwość negocjacji ceny (1)
  • Spotkanie indywidualne kilkugodzinne - 100 zł za każdą godzinę (2)
  • Terapia pary kilkugodzinna / kilkudniowa - 120 zl za każdą godzinę (3)
Ad (1) Cenę spotkań w systemie terapii długoterminowej uzgadniamy indywidualnie, w zależności od szacowanego czasu trwania terapii, godziny spotkania i możliwości finansowych pacjenta.

Ad (2) (3) Spotkania w systemie kilkugodzinnym (czyli co najmniej 3 godziny) i kilkudniowym realizujemy w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowania i w zależności od możliwości czasowych terapeuty. Tzw godzina jest zwykle 55minutowym czasem pracy i ok. 5 minutową przerwą. Na dłuższe spotkania zapraszamy najczęściej do ośrodka w Stanisławowie.

Zasady przyjęć

W przypadku spóźnienia, prosimy o opłatę za całą sesję. Niestety, nie możemy wydłużyć czasu spotkania, ponieważ szanujemy czas następnej osoby i uważamy, że nie powinna czekać.

Jeśli nie mogą Państwo dotrzeć na umówione spotkanie, prosimy o wcześniejsze odwołanie. Jeśli sesja nie zostanie odwołana najpóźniej 48 godzin wcześniej, prosimy o uiszczenie całej opłaty. W czasie przeznaczonym uprzednio na sesję, możliwy jest telefoniczny kontakt z terapeutą.

(Abraham Maslow)

realizacja: kmitapiotr.pl